LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Log ind

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

KUN FOR MEDLEMMER

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTDFM BENCHMARKING


DFM-benchmarking er et forum for virksomheder, der til stadighed ønsker at forbedre deres performance gennem erfaringsudveksling og ved at udfordre metoder og processer.

Med vores nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig med andre virksomheder på et ensartet datagrundlag. Din virksomhed medvirker til at udvikle og tilvejebringe et aktuelt og relevant datagrundlag som kan danne grundlag for ledelsens analyser og beslutninger i relation til virksomhedens fysiske omgivelser.


Læs mere om foreningen her

Der er generalforsmling 28. marts kl 15.00 i DFM Benchmarking, Borupvang 3, Ballerup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
v/formand Uffe Gebauer Thomsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
v/direktør Svend Bie
4. Behandling af eventuelle forslag
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være indgivet til foreningen senest 14 dage før generalforsa ...

Formand og næstformand bytter roller

Formanden for DFM benchmarking i knap 17 år, Flemming Wulf Hansen, og næstformanden Uffe Gebauer Thomsen har på seneste bestyrelsesmøde byttet roller, så Uffe nu er formand og Flemming næstformand.
”Jeg har bestemt ikke tænkt mig at slippe mit engagement i DFM Benchmarking, men jeg vil hellere bruge mine kræfter på konkrete udviklingsprojekter. Vi er inde i en meget spændende udvikling med et helt nyt benchmarking værktøj. Værktøjet er færdigudviklet på ...

Log på analyse systemet her

DFM benchmarking har siden foråret 2015 arbejdet intenst på at udvikle et nyt værktøj, der vil revolutionere måden vi benchmarker på. Der er sket et totalt skifte af teknologisk platform, som giver en masse nye muligheder. Men formålet er stadig det samme: At give medlemmer et værktøj til år for år at gøre det stadig bedre.
Det eksisterende program har tjent foreningen godt men nu er tiden kommet til at lancere et helt nyt værktøj, der er intuitivt logisk, og hv ...

Benchmarking er en guldgrube af informationer

Nøgletal vedrørende virksomheders FM-drift og -disponering er et vigtigt informationsværktøj for ledelsen til at vurdere om virksomhedens omkostningsniveau er tilfredsstillende i forhold til den politik, der er udstukket for virksomhedens sevices og ejendomsportefølje.
Opmærksomheden rettes i stigende grad mod optimering af ressourcer, besparelsesmuligheder og reduktion af omkostninger. Nøgletal bliver således et vigtigt værktøj til brug ved b ...

Sæsonstart på kommunal benchmarking

Vores netværk: Kommunal benchmarking har haft en forrygende sæson med bred deltagelse fra en række kommuner om benchmarking i kommunale ejendomme. Netværket fortsætter sin møderække. Opstart var den 24. august.
Det overordnet tema er ’Fremskaffelse, inddatering og diskussion af data’ at finde og inddatere data er en udfordring.
BENCHMARKING KAN VÆRE EN VEJ TIL BEDRE KOMMUNALE BYGNINGER FOR FÆRRE MIDLER
Benchmarking er et godt redskab, men hvis ...

Kom godt igang

Som medlem af DFM benchmarking har vi 2 typer log ind:
- Dit personlige log ind
- Virksomhedens log ind til analyse systemet ...

Det fælles grundlag er altafgørende

Benchmarking kan beskrives som en sammenligning med de bedste vedrørende produkter, processer, ledelse mm., samt gennemførelse af de nødvendige forbedringer for selv at blive blandt de allerbedste.
Benchmarking-processen bygger på, at man med andre sammenligner på nøgletal så grundlaget for ændringer og tilpasninger bliver forbedret.
Det er derfor vigtigt, at man sammenligner på samme grundlag og efter samme definitioner, niveauer etc.
De ...

Eksempler på kontoplaner

Udbuddet af økonomisystemer er ganske stort, og der er ingen rød tråd i, hvilket system det enkelte medlem af DFM benchmarking møder i sin egen organisation.
Det kan derfor være en udfordring, at genbrug tal fra det overordnede økonomisystem, og flere medlemmer vælger derfor, en gang for alle, at udvikle deres eget værktøj, som anvendes til at overføre fra den ene kontoplan til den anden.
Det er vanskelig at vejlede generelt i anvendelsen af sådanne værktø ...

Faciliteret netværk: Kommunal benchmarking

5 netværksmøder, der gør dig klogere på benchmarking
og endnu dygtigere til Facilities Management.
• Arbejder du med kommunal ejendomsadministration, men savner inspiration og viden til at kunne forbedre jeres resultater ?
• Er I begyndt eller skal I til at begynde at arbejde med benchmarking og ønsker at kunne drøfte nøgletal, erfaringer og metoder samt blive klogere samme med ligesindede ?
• Er du usikker på hvilke konsekvense ...

DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98