LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTDFM BENCHMARKING


DFM-benchmarking er et forum for virksomheder, der til stadighed ønsker at forbedre deres performance gennem erfaringsudveksling og ved at udfordre metoder og processer.

Med vores nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig med andre virksomheder på et ensartet datagrundlag. Din virksomhed medvirker til at udvikle og tilvejebringe et aktuelt og relevant datagrundlag som kan danne grundlag for ledelsens analyser og beslutninger i relation til virksomhedens fysiske omgivelser.


Læs mere om foreningen her

2. workshop om evidensbaseret forretningsudvikling

På mødet i DFM benchmarking-netværket den 12. juni tog Emil Hassing og Jakob Dohn fra Implement os kompetent gennem en workshop hvor der først blev brainstormet på hvad vi kunne ønske af tal der understøtter / dokumenterer værdien af FM. Dernæst hvilke mål vi arbejder efter i dag og til sidst en prioritering af de vigtigste strategiske mål. Denne øvelse gav god inspiration og der kom mange spændende tal-forslag på bordet.
Der var en del øn ...Workshops om evidensbaseret forretningsudvikling

Kære medlem af DFM Benchmarking

Du inviteres hermed til en række workshops om evidensbaseret forretningsudvikling. Det lyder måske lidt langhåret, men vi skal nok sørge for at det kommer til at handle om noget, som kan bruges i din virksomhed.
Vi har i DFM Benchmarking et glimrende værktøj til at indsamle og præsentere de kendte driftsnøgletal, men vi vil gerne i bestyrelsen invitere alle medlemmer med i et fremtidsorienteret værksted, hvor v ...Tal der tæller

Det er nu du skal lægge tal ind for 2017


Så er det i øvrigt nu at du skal lægge dine 2017 tal ind i DFM Benchmarkings analysesystem. De første ejendomme er kommet ind, men vi vil gerne have alle med. Det er en ren win-win at lægge tal ind i DFM Benchmarking. Du får styr på dine tal, mens du lægger dem ind, bagefter kan du sammenligne med de andres nøgletal og vi får i fællesskab fastholdt et værdifuldt værktøj til professionel FM-drift.
Det nye system er meget let at lægg ...Nu er det blevet pærelet at benchmarke

Benchmarkings medlemmer har nu adgang til et helt nyt benchmarking system, hvor man kan sammenligne nøgletal for ens ejendomme med de andre medlemmers tal . Og det er blevet pærelet at trække tal ud og lægge tal ind.
DFM benchmarking har indsamlet nøgletal i 20 år. Vi har nu fornyet systemet, så det passer til de informations- og analysesystemer, vi bruger i dag. DFM benchmarking er en forening, hvor medlemmerne hjælper hinanden med at skabe et grundl ...

Log på analyse systemet her

DFM benchmarking har siden foråret 2015 arbejdet intenst på at udvikle et nyt værktøj, der vil revolutionere måden vi benchmarker på. Der er sket et totalt skifte af teknologisk platform, som giver en masse nye muligheder. Men formålet er stadig det samme: At give medlemmer et værktøj til år for år at gøre det stadig bedre.
Det eksisterende program har tjent foreningen godt men nu er tiden kommet til at lancere et helt nyt værktøj, der er intuitivt logisk, og hv ...

GF 2017 blev afholdt d. 28. marts

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Emil Malmstrøm, som blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt en dag senere end de foreskrevne 21 dage. Der har ikke være klager herover. Dirigenten foreslog, at der i referatet blev noteret, at der skulle indkaldes til ny generalforsamling, hvis der kom protester mod indkaldelsen inden for en frist af 21 dage, og det fik generalforsamlingens til ...

Kommunal benchmarking

Vores netværk: Kommunal benchmarking har haft en forrygende sæson med bred deltagelse fra en række kommuner om benchmarking i kommunale ejendomme. Netværket fortsætter sin møderække i 2017.
Det overordnet tema er ’Fremskaffelse, inddatering og diskussion af data’ at finde og inddatere data er en udfordring.
BENCHMARKING KAN VÆRE EN VEJ TIL BEDRE KOMMUNALE BYGNINGER FOR FÆRRE MIDLER
Benchmarking er et godt redskab, men hvis du ikke ved, hvad du vil bruge reds ...

Benchmarking er en guldgrube af informationer

Nøgletal vedrørende virksomheders FM-drift og -disponering er et vigtigt informationsværktøj for ledelsen til at vurdere om virksomhedens omkostningsniveau er tilfredsstillende i forhold til den politik, der er udstukket for virksomhedens sevices og ejendomsportefølje.
Opmærksomheden rettes i stigende grad mod optimering af ressourcer, besparelsesmuligheder og reduktion af omkostninger. Nøgletal bliver således et vigtigt værktøj til brug ved b ...

Kom godt igang

Som medlem af DFM benchmarking har vi 2 typer log ind:
- Dit personlige log ind
- Virksomhedens log ind til analyse systemet ...

Det fælles grundlag er altafgørende

Benchmarking kan beskrives som en sammenligning med de bedste vedrørende produkter, processer, ledelse mm., samt gennemførelse af de nødvendige forbedringer for selv at blive blandt de allerbedste.
Benchmarking-processen bygger på, at man med andre sammenligner på nøgletal så grundlaget for ændringer og tilpasninger bliver forbedret.
Det er derfor vigtigt, at man sammenligner på samme grundlag og efter samme definitioner, niveauer etc.
De ...

Eksempler på kontoplaner

Udbuddet af økonomisystemer er ganske stort, og der er ingen rød tråd i, hvilket system det enkelte medlem af DFM benchmarking møder i sin egen organisation.
Det kan derfor være en udfordring, at genbrug tal fra det overordnede økonomisystem, og flere medlemmer vælger derfor, en gang for alle, at udvikle deres eget værktøj, som anvendes til at overføre fra den ene kontoplan til den anden.
Det er vanskelig at vejlede generelt i anvendelsen af sådanne værktø ...

Faciliteret netværk: Kommunal benchmarking

5 netværksmøder, der gør dig klogere på benchmarking
og endnu dygtigere til Facilities Management.
• Arbejder du med kommunal ejendomsadministration, men savner inspiration og viden til at kunne forbedre jeres resultater ?
• Er I begyndt eller skal I til at begynde at arbejde med benchmarking og ønsker at kunne drøfte nøgletal, erfaringer og metoder samt blive klogere samme med ligesindede ?
• Er du usikker på hvilke konsekvense ...

DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98