LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTDFM BENCHMARKING


DFM-benchmarking er et forum for virksomheder, der til stadighed ønsker at forbedre deres performance gennem erfaringsudveksling og ved at udfordre metoder og processer.

Med vores nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig med andre virksomheder på et ensartet datagrundlag. Din virksomhed medvirker til at udvikle og tilvejebringe et aktuelt og relevant datagrundlag som kan danne grundlag for ledelsens analyser og beslutninger i relation til virksomhedens fysiske omgivelser.


Læs mere om foreningen her

Generalforsamling 11. marts 2021

Vi afholder årets generalforsamling virtuelt den 10. marts kl. 15.00-16.00. Mødet er kun åbent for medlemmer af DFM benchmarking.
Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet.
Behandling af eventuelle forslag.
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af ...Strategisk vedligehold

Skal du med til vores næste medlemsmøde om strategisk vedligehold?
Medlemsmødet kommer til at finde sted d. 12 april 2021. ...Bestyrelsen på Refshaleøen

Den samlede bestyrelse deltog i juni 2020 på medlemsmøde om shared space på Refshaleøen.
Her er et lille tilbageblik og et gruppe billede af bestyrelsen fra dagen. ...

Generalforsamling 2020

DFM Benchmarkings årlige generalforsamling finder sted den 30. april 2020 kl. 16.00-17.00
Mødet bliver afviklet virtuelt, og du modtager et link til mødet samtidig med dagsordenen.
I år er to bestyrelsesmedlemmer på valg samt en enkelt suppleant. Hvis du ønsker at melde dit kandidatur, opfordres du til at kontakte sekretariatet på dfm@dfm-net.dk
Hvis du ønsker at stille forslag til ændringer af vedtægterne, skal forslagene stilles skriftligt og sendes t ...Det fælles grundlag er altafgørende

Benchmarking kan beskrives som en sammenligning med de bedste vedrørende produkter, processer, ledelse mm., samt gennemførelse af de nødvendige forbedringer for selv at blive blandt de allerbedste.
Benchmarking-processen bygger på, at man med andre sammenligner på nøgletal så grundlaget for ændringer og tilpasninger bliver forbedret.
Det er derfor vigtigt, at man sammenligner på samme grundlag og efter samme definitioner, niveauer etc.
De ...

Benchmarking er en guldgrube af informationer

Nøgletal vedrørende virksomheders FM-drift og -disponering er et vigtigt informationsværktøj for ledelsen til at vurdere om virksomhedens omkostningsniveau er tilfredsstillende i forhold til den politik, der er udstukket for virksomhedens sevices og ejendomsportefølje.
Opmærksomheden rettes i stigende grad mod optimering af ressourcer, besparelsesmuligheder og reduktion af omkostninger. Nøgletal bliver således et vigtigt værktøj til brug ved b ...

Nu er det blevet pærelet at benchmarke

Benchmarkings medlemmer har nu adgang til et helt nyt benchmarking system, hvor man kan sammenligne nøgletal for ens ejendomme med de andre medlemmers tal . Og det er blevet pærelet at trække tal ud og lægge tal ind.
DFM benchmarking har indsamlet nøgletal i 20 år. Vi har nu fornyet systemet, så det passer til de informations- og analysesystemer, vi bruger i dag. DFM benchmarking er en forening, hvor medlemmerne hjælper hinanden med at skabe et grundl ...

Ordinær generalforsamling i DFM benchmarking

Medlemsmøde inden GF

Inden den ordinære generalforsamling afholder vi et spændende medlemsmøde med RPA teknologien som omdregningspunkt.
Medlemsmødet starter kl. 13:30
RPA - Robotic Process Automation eller softwarerobotter/kontorrobotter, er så småt ved at indtage vores verden.
I flere og flere virksomheder har man fået øjnene op for mulighederne ved at implementere kontorrobotter, der kan automatisere manuelle processer, og teknologie ...Udtræk af nøgletal

Med dit personlige log ind har du mulighed for at trække udvalgte nøgletal ud og arbejde videre med dem i ecxell. ...DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98