LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTDFM BENCHMARKING


DFM-benchmarking er et forum for virksomheder, der til stadighed ønsker at forbedre deres performance gennem erfaringsudveksling og ved at udfordre metoder og processer.

Med vores nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig med andre virksomheder på et ensartet datagrundlag. Din virksomhed medvirker til at udvikle og tilvejebringe et aktuelt og relevant datagrundlag som kan danne grundlag for ledelsens analyser og beslutninger i relation til virksomhedens fysiske omgivelser.


Læs mere om foreningen her

Generalforsamling 2020

DFM Benchmarkings årlige generalforsamling finder sted den 30. april 2020 kl. 16.00-17.00
Mødet bliver afviklet virtuelt, og du modtager et link til mødet samtidig med dagsordenen.
I år er to bestyrelsesmedlemmer på valg samt en enkelt suppleant. Hvis du ønsker at melde dit kandidatur, opfordres du til at kontakte sekretariatet på dfm@dfm-net.dk
Hvis du ønsker at stille forslag til ændringer af vedtægterne, skal forslagene stilles skriftligt og sendes t ...Benchmarking Battle

Så skal der battles!


Nøgletal er et forholdstal, som beskriver dele af virksomhedens økonomiske situation. De gør det muligt at sammenligne egen virksomhed med andres. DFM benchmarking inviterer alle, som kunne have lyst til at lære mere om benchmarking og ovevære et tal-battle!
Niras og AKF Holding bencmarker mod hinanden på nøgletal inden for rengøring, kantinedrift, vedligehold om meget mere for åben skærm. Du kan samtidig se, hvordan man kan bruge de nye fea ...Log på analyse systemet her

DFM benchmarking har siden foråret 2015 arbejdet intenst på at udvikle et nyt værktøj, der vil revolutionere måden vi benchmarker på. Der er sket et totalt skifte af teknologisk platform, som giver en masse nye muligheder. Men formålet er stadig det samme: At give medlemmer et værktøj til år for år at gøre det stadig bedre.
Det eksisterende program har tjent foreningen godt men nu er tiden kommet til at lancere et helt nyt værktøj, der er intuitivt logisk, og hv ...

Benchmarking er en guldgrube af informationer

Nøgletal vedrørende virksomheders FM-drift og -disponering er et vigtigt informationsværktøj for ledelsen til at vurdere om virksomhedens omkostningsniveau er tilfredsstillende i forhold til den politik, der er udstukket for virksomhedens sevices og ejendomsportefølje.
Opmærksomheden rettes i stigende grad mod optimering af ressourcer, besparelsesmuligheder og reduktion af omkostninger. Nøgletal bliver således et vigtigt værktøj til brug ved b ...

Ordinær generalforsamling i DFM benchmarking

Medlemsmøde inden GF

Inden den ordinære generalforsamling afholder vi et spændende medlemsmøde med RPA teknologien som omdregningspunkt.
Medlemsmødet starter kl. 13:30
RPA - Robotic Process Automation eller softwarerobotter/kontorrobotter, er så småt ved at indtage vores verden.
I flere og flere virksomheder har man fået øjnene op for mulighederne ved at implementere kontorrobotter, der kan automatisere manuelle processer, og teknologie ...Nu er det blevet pærelet at benchmarke

Benchmarkings medlemmer har nu adgang til et helt nyt benchmarking system, hvor man kan sammenligne nøgletal for ens ejendomme med de andre medlemmers tal . Og det er blevet pærelet at trække tal ud og lægge tal ind.
DFM benchmarking har indsamlet nøgletal i 20 år. Vi har nu fornyet systemet, så det passer til de informations- og analysesystemer, vi bruger i dag. DFM benchmarking er en forening, hvor medlemmerne hjælper hinanden med at skabe et grundl ...

Kom godt igang

Som medlem af DFM benchmarking har vi 2 typer log ind:
- Dit personlige log ind
- Virksomhedens log ind til analyse systemet ...

Det fælles grundlag er altafgørende

Benchmarking kan beskrives som en sammenligning med de bedste vedrørende produkter, processer, ledelse mm., samt gennemførelse af de nødvendige forbedringer for selv at blive blandt de allerbedste.
Benchmarking-processen bygger på, at man med andre sammenligner på nøgletal så grundlaget for ændringer og tilpasninger bliver forbedret.
Det er derfor vigtigt, at man sammenligner på samme grundlag og efter samme definitioner, niveauer etc.
De ...

Eksempler på kontoplaner

Udbuddet af økonomisystemer er ganske stort, og der er ingen rød tråd i, hvilket system det enkelte medlem af DFM benchmarking møder i sin egen organisation.
Det kan derfor være en udfordring, at genbrug tal fra det overordnede økonomisystem, og flere medlemmer vælger derfor, en gang for alle, at udvikle deres eget værktøj, som anvendes til at overføre fra den ene kontoplan til den anden.
Det er vanskelig at vejlede generelt i anvendelsen af sådanne værktø ...

DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98