LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTGF 2019


ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DFM BENCHMARKING


Agenda

Generalforsamlingen fandt sted den 27. februar kl. 16:00, hos Blox. Inden den ordinære generalforsamling, afholdt vi et medlemsmøde, der startede kl. 13:30.

Agenda:

- Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Verner Bentzen som blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt

- Bestyrelsens beretning
V/ formand Uffe Gebauer Thomsen/ Svend bie
Der har i 2018 været holdt 4 faciliterede workshops for medlemmerne, og der har været god deltagelse i disse workshops. Temaerne har alle været knyttet til begrebet benchmarking eller tal der tæller, og der har i særlig grad været fokus på, hvilke tal vi har brug for i fremtiden.
Det er bestyrelsens oplæg, at vi fortsætter med at holde fire workshops i 2019, og temaerne er på overordnet niveau allerede på plads.
Det går trægt med at få medlemmerne til at lægge tal ind i benchmarkingsystemet, og vi tilbyder fortsat konsulenthjælp til at lægge tal ind, hvis medlemmerne har brug for det.

- Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse
af årsregnskabet
V/ direktør Svend Bie
Regnskabet viste et overskud på 20.000 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

- Behandling af eventuelle forslag
Der var ikke indkommet forslag.

- Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
V/ direktør Svend Bie
Bestyrelsen forslog uændret kontingent og fremlagde et budget, der viser et underskud på 20.000 kr. i 2019. Budgettet blev godkendt og det samme blev forslaget om uændret kontingent.

- Valg til bestyrelsen
Poul Kilt, kemp & Lauritzen og Søren Helsted, Region H. blev valgt for en treårig periode

- Valg af bestyrelsessuppleanter
Markus Lampe KU, modtog genvalg

- Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
Bestyrelsen forslog valg af Deloitte, der blev genvalgt

- Eventuelt


Medlemsmøde inden GF

Inden den ordinære generalforsamling afholder vi et spændende medlemsmøde med RPA teknologien som omdregningspunkt.

Medlemsmødet starter kl. 13:30

RPA - Robotic Process Automation eller softwarerobotter/kontorrobotter, er så småt ved at indtage vores verden.
I flere og flere virksomheder har man fået øjnene op for mulighederne ved at implementere kontorrobotter, der kan automatisere manuelle processer, og teknologien passer særlig godt til Facility Management.

På dette fælles møde for DFM Benchmarking og DFM netværks medlemmer, kan du blive klogere på hvorfor.
RPA er et værktøj til at automatisere forretningsprocesser. Teknologien omfatter ikke en fysisk robot, men er software på en computer, der kopierer det arbejde et menneske udfører på computeren, trin for trin, klik for klik.

Kontorrobotter kan i nogle tilfælde sidestilles med en avanceret makro, og kan derfor som udgangspunkt være ret simpel og billig at implementere og med øjeblikkelige resultater som følge af dette. På mødet vil vi gennemgå, hvad RPA er, og hvorfor kontorrobotterne passer særligt godt til FM, og du får et praktisk eksempel på, hvordan en robot opbygges. Vi bygger, imens du ser på. Det er nemmere, end du tror. Nogle procestrin kan automatiseres på blot få timer.


Læs mere om arrangementet her


Det praktiske:

Dato: den 27. februar 2019

Tidspunkt: Medlemsmødet starter kl. 13:30 GF starter kl. 16:00

Adresse: Blox, bryghuspladsen, 1473 København

Parkering: Er muligt i blox parkeringsanlæg mod betaling


Tilmelding

Medlemsmødet er et fælles arrangement med DFM netværk, og tilmelding sker via dfm-net.dk.

Det er gratis at deltage i medlemsmødet, men tilmelding er nødvendig via nedenstående link.


Tilmelding


DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98