LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTGENERALFORSAMLING 11. MARTS 2021

Vi afholder årets generalforsamling virtuelt den 10. marts kl. 15.00-16.00. Mødet er kun åbent for medlemmer af DFM benchmarking.

Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet.
Behandling af eventuelle forslag.
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Valg til bestyrelsen.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
Eventuelt

Du vil i bekræftelsesmailen modtage et link til go-to-meeting, hvor mødet finder sted.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Karen på kwn@dfm-net.dk.


Tilmeld dig her


DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98