LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BESTYRELSEN

VEDTÆGTER

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTOM DFM BENCHMARKING


DFM-benchmarking blev med navnet Foreningen DFM-nøgletal stiftet den 31. januar 1996 af interessenter blandt medlemmer i foreningen DFM-netværk ud fra ønsket om at skabe en selvstændig organisatorisk ramme for arbejdet og udviklingen med nøgletal. Foreningen DFM-nøgletal skiftede navn til DFM-benchmarking den 30. april 2008.

DFM-benchmarking har til formål at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for benchmarking i og mellem virksomheder, med henblik på at understøtte ledelsesbeslutning og øge effektiviteten i virksomheden og i branchen som helhed.

De nøgletal, som foreningen tilvejebringer, vedrører primært virksomhedernes fysiske omgivelser, som ofte er perifere funktioner i forhold til virksomhedens kerneforretning. Derfor vil nøgletallene være mindre følsomme i forhold til virksomhedernes indbyrdes konkurrence, og større åbenhed kan derfor etableres mellem virksomhederne. Denne åbenhed skal udnyttes til at skabe udvikling og effektivitet.

Årligt indsamles data om services og ejendomsdrift, som bearbejdes i et webbaseret analysesystem. Resultater dokumenteres i en række rapporter med overordnede og detaljerede nøgletal. Adgangen til det komplette system er forbeholdt medlemmer af foreningen.

DFM-benchmarking er et mål for branchens gennemsnitlige præsentation - et resultat af indsatsen inden for Facilities Managementområder generelt. Et opslagsværk, der er til nytte for enhver ejendomsforvaltning til brug for vurderinger af egen præsentation og indebærer muligheder for sammenligning med andre driftsforvaltningers resultater.

Foreningen samarbejder med andre foreninger, der virker for udvikling af nøgletal og benchmarking, særlig Dansk Facilities Management-netværk.


Med vores nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig med andre virksomheder på et ensartet datagrundlag.

Foreningens medlemmer har gennem de sidste 18 år leveret nøgletal så vi i dag har et unikt datagrundlag, men hvad mere værdifuldt er, at man får adgang til andre firmaer, der er interesserede i at åbne deres driftsrum i et fortroligt benchmarking miljø.

I nedenstående film kan du se hvordan nogle af vores medlemmer bruger nøgletal i hverdagen.DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98