LOG IND     UDSKRIV     SEND

>

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTBENCHMARKING


Behov for nøgletal

Nøgletal vedrørende virksomheders FM-drift og -disponering er et vigtigt informationsværktøj for ledelsen til at vurdere om virksomhedens omkostningsniveau er tilfredsstillende i forhold til den politik, der er udstukket for virksomhedens sevices og ejendomsportefølje.

Opmærksomheden rettes i stigende grad mod optimering af ressourcer, besparelsesmuligheder og reduktion af omkostninger. Nøgletal bliver således et vigtigt værktøj til brug ved beslutninger i forbindelse med ejendomskøb, lejevilkår, outsoursing og den daglige drift.


DFM-nøgletal

Nøgletal skal være troværdige for at vinde anerkendelse til brug. DFM-nøgletal er på baggrund af en fast organisering i foreningen DFM-benchmarking det mest valide bud inden for områderne services og ejendomsdrift.

Validiteten opretholdes ved en årlig indsamling og bearbejdning af driftsdata fra en række FM-forvaltninger, der er medlemmer af foreningen. Resultatet heraf: DFM-nøgletal er til rådighed eksklusivt til de medlemmer af foreningen DFM-benchmarking, der har leveret data eller på anden måde har engageret sig i foreningens udviklingsopgaver.

DFM-nøgletal til Benchmarking

Benchmarking kan beskrives som en sammenligning med de bedste vedrørende produkter, processer, ledelse mm., samt gennemførelse af de nødvendige forbedringer for selv at blive blandt de allerbedste.

Benchmarking-processen bygger på, at man med andre sammenligner på nøgletal så grundlaget for ændringer og tilpasninger bliver forbedret.

Det er derfor vigtigt, at man sammenligner på samme grundlag og efter samme definitioner, niveauer etc.

Dette fælles grundlag beskrives detaljeret i Håndbog i Facilities Management som foreningen DFM netværk har udgivet.

For de enkelte parter er sammenligningsprocessen et vigtigt led i vurdering af egne nøgletal - f.eks. om der er firmamæssige afhængigheder der gør, at egne nøgletal ser ud som de gør, om der er muligheder for at ændre disse firmaafhængigheder eller om man skal acceptere resultatet, som grundlag for forbedringer.
Bestil FM håndbogen her

DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98