LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTNØGLETAL TIL PRIVAT OG OFFENTLIG BRUG


For den private ejendomsadministrator er nøgletal et værktøj til at skaffe afkast til kunderne, mens de for driftschefen i det offentlige er anvendelige internt og ved udliciteringen af en række opgaver. Uanset hvor fokus er, har nøgletal en stor værdi for overblik over drift og vedligehold på ejendomme.

Afdelingsdirektør Ole Emil Malmstrøm, Kuben Ejendomsadministration og driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen fortæller her, hvordan de bruger nøgletallene i deres daglige arbejde.

Mit fokus er på afkastet af investeringen, og her kan jeg konkret bruge nøgletallene til at se forskellene på udgifterne for de enkelte ejendomme. Vi lægger budgetter, hvor nøgletal spiller en stor rolle, fordi kunderne ønsker at bruge dem som måleredskab, fortæller Ole Emil Malmstrøm.

Nøgletallene bruges både for Kubens egen portefølje, men holdes også op mod de nøgletal, der er tilgængelige i DFM-nøgletal.

Nøgletallene i DFM-regi er en yderligere adgang til viden, som kan bruges til at optimere drift og vedligehold. Her kan man sammenholde en stor mængde informationer og dermed få et bedre billede af mulighederne for at opnå resultater, understreger Ole Emil Malmstrøm.

Kunderne er vant til indeks fra aktie- og obligationsmarkedet, og nøgletallene fungerer på samme måde som pejlemærke på det strategiske niveau. Men de er samtidig et operationelt styringsredskab, der giver ideer til at optimere drift og vedligehold.

Nøgletal til intern drift
I Slots- og Ejendomsstyrelsen har nøgletal indtil 2000 været brugt internt til at måle på de forskellige omkostningsområder i den tekniske afdeling. I denne periode blev driften målt op mod nøgletallene i DFM-nøgletal.

Vi brugte nøgletallene til at benchmarke internt, og det gav os meget præcise fingerpeg om, hvor vi kunne gøre det billigere, understreger driftschef Erik Als. Han fremhæver, at nøgletallene fra DFM-nøgletal spillede en stor rolle i benchmarkingen af den interne drift.

Nøgletallene har en stor værdi i sig selv, men også kontakten til andre medlemmer viste sig at være værdifuld i arbejdet med at optimere omkostningerne.

Udlicitering med fakta i hånden
Siden 2000 har Slots- og Ejendomsstyrelsen udliciteret den tekniske drift, og i den proces var nøgletallene også et vigtigt værktøj.

Tallene gav os de nødvendige fakta om, hvor vi kunne opnå besparelser, og det benyttede vi til at få den rigtige pris fra vores nye leverandører, fortæller Erik Als.

Som et andet konkret eksempel på værdien af nøgletallene nævner han, at Styrelsens forsikring var dyrere end gennemsnittet. Med nøgletallene i hånden blev årsagerne identificeret, og det bragte prisen ned på et acceptabelt niveau.

Markedsvilkår i det offentlige
Samlet set har nøgletallene også en vigtig funktion i hverdagen hos Slots- og Ejendomsstyrelsen. De bruges til vurdering af de konkrete lejemål, styrelsen er ansvarlig for.

Vores verden har forandret sig, og vi arbejder nu på markedsvilkår i langt højere grad end tidligere. Vi skal konkurrere med private udlejere om at få de statslige institutioner som lejere, og det kræver, at vi kan tilbyde en konkurrencedygtig leje, fastslår Erik Als.


DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98