DFM BENCHMARKING

DFM Benchmarking er en forening for organsationer, der ønsker at forbedre deres performance gennem erfaringsudveksling og ved at udfordre metoder og processer.

Bliv medlem

DFM Benchmarking

Med vores nøgletalsdatabase får du adgang til at sammenligne din organisation med andre organisationer på et ensartet datagrundlag. Din organisation medvirker til at udvikle og tilvejebringe et aktuelt og relevant datagrundlag som kan danne grundlag for ledelsens analyser og beslutninger i relation til organisationens fysiske omgivelser.

Om os

Analyseværktøj

Nøgletal vedrørende organisationens FM-drift og -disponering er et vigtigt informationsværktøj for ledelsen til at vurdere om organisationens omkostningsniveau er tilfredsstillende i forhold til den politik, der er udstukket for virksomhedens services og ejendomsportefølje.

Læs mere

Analyseværktøj

Arrangementer

DFM Benchmarking afholder løbende mange lærerige og spændende arrangementer. Arrangementerne fokuserer på forskellige områder og facetter indenfor facility management i relation til benchmarking, og bliver udarbejdet i samarbejde med vores medlemmer.

Arrangementer

Forventet effekt med DFM-nøgletal

Ved at arbejde med DFM-nøgletal opnås:

Et bedre grundlag for erfaringsudveksling og sammenligning af nøgletal med andre.

En forøget troværdighed og større sikkerhed i anvendelsen af nøgletal.

En bedre mulighed for optimering af driften ved effektiv styring og kontrol af økonomi.

En mere gennemsigtig dokumentation ved daglig drift, ejendomskøb og lejevilkår.