Om os

DFM Benchmarking blev med navnet Foreningen DFM-nøgletal stiftet den 31. januar 1996 af interessenter blandt medlemmer i foreningen DFM-netværk, nu DFM, ud fra ønsket om at skabe en selvstændig organisatorisk ramme for arbejdet og udviklingen med nøgletal. Foreningen DFM-nøgletal skiftede navn til DFM Benchmarking den 30. april 2008.

DFM Benchmarking har til formål at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag for benchmarking i og mellem virksomheder og organisationer, med henblik på at understøtte ledelsesbeslutninger og øge effektiviteten i organisationen og i branchen som helhed.

De nøgletal, som foreningen tilvejebringer, vedrører primært virksomhedens fysiske omgivelser, som ofte er perifere funktioner i forhold til virksomhedens kerneforretning. Derfor vil nøgletallene være mindre følsomme i forhold til virksomhedernes indbyrdes konkurrence, og større åbenhed kan derfor etableres mellem virksomhederne. Denne åbenhed skal udnyttes til at skabe udvikling og effektivitet.

Årligt indsamles der data om services og ejendomsdrift, som bearbejdes i et webbaseret analysesystem. Resultaterne dokumenteres i en række rapporter med overordnede og detaljerede nøgletal. Adgangen til det komplette system er forbeholdt medlemmer af foreningen.

Benchmarking er et mål for branchens gennemsnitlige præsentation – et resultat af indsatsen inden for Facility Management områder generelt. Et opslagsværk, der er til nytte for enhver ejendomsforvaltning til brug for vurderinger af egen præsentation og indebærer muligheder for sammenligning med andre driftsforvaltningers resultater.

DFM Benchmarking samarbejder med andre foreninger, der bidrager til udviklingen af nøgletal og benchmarking.

Med vores nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig med andre virksomheder på et ensartet datagrundlag.

Foreningens medlemmer har gennem de sidste 18 år leveret nøgletal så vi i dag har et unikt datagrundlag, men hvad mere værdifuldt er, at man får adgang til andre organisationers nøgletal og som er interesserede i at åbne deres driftsrum i et fortroligt miljø.