Bliv medlem

Hvad får din organisation ud af at være medlem?

DFM Benchmarking er et forum for organisationer, der ønsker at forbedre deres performance gennem erfaringsudveksling og ved at udfordre metoder og processer. Din organisation medvirker til at udvikle og tilvejebringe et aktuelt og relevant datagrundlag som kan danne grundlag for ledelsens analyser og beslutninger i relation til virksomhedens fysiske omgivelser.

 

Hvad koster et medlemskab?

Medlemskab: 10.000 kr. eksklusiv moms pr. år for hele organisationen.

 

Forventet effekt med DFM-nøgletal

Ved at arbejde med DFM-nøgletal opnås:

Et bedre grundlag for erfaringsudveksling og sammenligning af nøgletal med andre.

En forøget troværdighed og større sikkerhed i anvendelsen af nøgletal og dermed bedre beslutningsgrundlag.

En bedre mulighed for optimering af driften ved effektiv styring og kontrol af økonomi samt af kvalitet ud fra fastlagte planer.

En mere gennemsigtig dokumentation ved daglig drift, ejendomskøb og lejevilkår.