Vi ved alle, at prisgennemsigtighed skaber konkurrence. Tænk blot på de mange varer vi køber som private forbrugere, hvor der er en åben kommunikation om prisen. En kommunikation som gør det muligt at sammenligne og navigere.

Vi bliver bevidste om vores valg og fravalg og vi får præcise indikationer af, hvornår vi skal ændre adfærd og strategi. Vi ved godt, at der er steder, hvor vi skal betale mere for en vare. Men vi ved også, at når vi vælger et billigere alternativ, kan det have nogle konsekvenser for service, kvalitet eller lignende.

Det kan nemt være konsekvenser vi kan leve med, for i bund og grund ønsker vi at købe den rigtig vare til en pris, som svarer til den ønskede kvalitet. Og viden om prisniveauet giver os muligheden for, i en dialog med leverandøren, at arbejde med forbedring og udvikling af et aktuelt produkt.

Analogien med dagligvarer og andre private indkøb som f.eks. biler, er principielt rigtig, men outputtet af en FM-ydelse er mere kompleks og vanskeligere at sammenligne end en bil.

De fleste kunder får de FM-ydelser, der er bestilt, til den laveste pris, via præcise kontrakter og konkurrenceudsættelse. Det er et mere åbent spørgsmål, om man nødvendigvis får det, man har brug for! I analogien svarer det til, at man på alle parametre ville få samme oplevelse ved at køre i en lille bybil, som man ville få ved at købe en stor bil i direktørklassen.

Denne vejledning stiller en række eksempler til rådighed for den professionelle FM’er, og belyser hvordan det generelle omkostningsniveau har udviklet sig på en række udvalgte FM-ydelser, og sammenligne de generelle tal med tal for egen praksis, for på den måde at skabe indsigt i, hvordan prisgennemskuelighed, nøgletal og benchmarking kan bidrage til en mere effektiv løsning af opgaverne.