Vejledning i udvendig vedligehold

Hent vejledningen

Vejledningen er lavet eksklusivt til DFM benchmarkings medlemmer og
beskæftiger sig med emner såsom, hvad vedligehold omfatter, input/output, omkostninger og meget andet relevant i forhold til vedligehold og benchmarking.

Vi håber, I vil finde vejledningen interessant og relevant for jeres virksomhed. Kontakt evt. sekretariatet for at få tilsendt en trykt version.